Screenshot
Strebaj.ba Logo

FAQs - STUDENT

Da li se instrukcije održavaju preko Štrebaj.ba platforme?

Čitav proces pronalaska tutora i zakazivanja instrukcija, kao i održavanja instrukcija se odvija preko platforme. Štrebaj.ba pruža integrisani video poziv i tablu sa raznijm opcijama alata koji olakšavaju proces učenja i pružanja instrukcija.

Zašto je veća cijena kredita na mobilnoj aplikaciji u odnosu na web platformu?

Štrebaj.ba nudi pakete kredita preko web platforme po nižoj cijeni nego što je na mobilnim aplikacijama. Razlog tome jeste provizija koju trgovine uzimaju na svu kupovinu unutar aplikacije, te zbog toga su više cijene paketa kredita preko mobilne aplikacije.

Iz kojih predmeta mogu pronaći instrukcije?

Instrukcije su ponuđene iz velikog broja predmeta i za sve nivoe obrazovanja. Štrebaj.ba nudi prostor za održavanje instrukcija za osnovu školu, srednju školu, fakultet i za razne kurseve kao što su kursevi jezika. Štrebaj.ba nudi detaljne predmete, kako bi korisnici pronašli najboljeg tutora iz predmeta i tačne oblasti koja je potrebna.

Šta ako nema predmeta iz kojeg tutor želi da drži instrukcije?

Prijedloge predmeta je moguće poslati e-mailom, a Štrebaj.ba tim će ubrzo isti dodati na listu predmeta.

Koliko traje čas/jedna instrukcija?

Jedan čas instrukcija traje 60 minuta/jedan sat vremena.

Šta ako se tutor ne pojavi na instrukcijama?

Ako se instrukcije ne održe, studentu se automatski vraćaju krediti na račun, te može zakazati novi termin sa istim ili drugim tutorom.

Šta ako se instrukcije ne izvedu zbog tehničkih problema?

Student može prijaviti isti problem Štrebaj.ba support timu.

FAQs - TUTOR

Da li tutori moraju potpisati ugovor sa Štrebaj.ba kompanijom?

Tutori su dužni potpisati ugovor o saradnji sa Štrebaj.ba kompanijom zbog pravne materije i legalnog poslovanja. Ugovor o saradnji se potpisuje na period od jedne godine dana, a tutori se obavezuju ugovorom samo na plaćanje PDV-a i usluge servisa koji im se oduzima od zarađenog iznosa u jednom mjesecu. Tutori imaju kompletnu slobodu o održavanju instrukcija, i nisu uvjetovani brojem održanih instrukcija niti brojem predmeta iz kojih daju instrukcije. Ugovor o saradnji je pravni osnov i ništa više od toga.

Da li je dovoljno elektronski potpisati ugovor sa Štrebaj.ba kompanijom?

Kako bi tutor bio registrovan, potrebno je dostaviti elektronsku verziju ugovora ali i orginalnu verziju poštom. U BiH elektronski potpis nike pravno valjan, te zbog legalnog poslovanja, Štrebaj.ba tim mora imati orginalnu, printanu verziju ugovora.

Kako postavljam cijenu svojih instrukcija?

U postavkama, u dijelu promjene postavki računa, nalazi se polje “Cijena”, gdje tutor može postaviti svoju početnu cijenu za jedan čas instrukcija. Ista ta cijena se automatski, eksponencijalno uvećava u zavisnosti od nivoa obrazovanja. Cijena časa funkcioniše tako da se osnovna cijena koju svaki tutor stavi na svoj profil pomnoži odgovarajućim koeficijentom:

  • Predmeti iz osnovne škole se množe koeficijentom 1.0
  • Predmeti iz srednje škole se množe koeficijentom 1.25
  • Predmeti sa fakulteta (BA + MA) se množe koeficijentom 1.5
  • Predmeti dodatne edukacije se množe koeficijentom 1.25
  • Instrukcije koje se održavaju na dan kada su i zakazane se množe koeficijentom 1.35

Iz kojih predmeta tutori mogu davati instrukcije?

Instrukcije su ponuđene iz velikog broja predmeta i za sve nivoe obrazovanja. Štrebaj.ba nudi prostor za održavanje instrukcija za osnovu školu, srednju školu, fakultet i za razne kurseve kao što su kursevi jezika. Štrebaj.ba nudi specifične predmete, kako bi tutori dali instrukcije iz tačne oblasti koja je potrebna korisnicima.

Iz koliko predmeta tutori mogu davati instrukcije?

Tutori mogu davati instrukcije iz koliko god i kojih god predmeta žele i smatraju da su kvalifikovani.

Na koji način i koliko često se isplaćuje zarađen novac tutorima?

Zarađeni novac se isplaćuje na mjesečnom nivou tutorima, oporezovan i sa već oduzetom naknadom servisa Štrebaj.ba.

Šta ako se student ne pojavi na instrukcijama?

Ako se student ne pojavi na instrukcijama, tutor može prijaviti isti problem Štrebaj.ba support timu.

Kako označiti termine kada tutor želi održati instrukcije?

Na tutorskom profilu, na sekciji “Radno vrijeme”, crvenom bojom tutor označava termine kada može i želi davati instrukcije.